..:Strona główna ..:Historia Parafii ..:Galeria zdjęć ..:Duchowni rodacy ..:Nabożeństwa ..:Nasza Młodzież
..:: Historia Parafii w Słopnicach Górnych ::..
Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego historię parafii, autorstwa ks. Stanisława Kumiega


Pierwszy kościół w Słopnicach został wzniesiony najprawdopodobniej w 1337 roku, choć nie ma oryginalnych dokumentów, które z całą pewnością potwierdziłyby ów fakt. Z całą pewnością można jednak przyjąć, że pierwszy kościół w wiosce, którego patronem został św. Andrzej Apostoł, został wzniesiony w XIV wieku. W XVIII w. drewniany kościół w Słopnicach był już bardzo zniszczony, dlatego postanowiono wznieść nową świątynię. Budowniczym nowego kościoła był ks. Jan Zwiernikiewicz. Nowy drewniany kościół wzniesiony w latach 1774-1776 służył przez kolejne wieki mieszkańcom całych Słopnice. Słopnice to jednak miejscowość bardzo rozległa, dlatego m.in. w przysiółku Piechoty (Sołectwo Słopnice Górne) w XIX w. wzniesiono kaplicę, w której gromadzili się na modlitwie mieszkańcy Zarąbek- dzisiejszych Słopnic Górnych.Niewielka drewniana kaplica pw. Matki Bożej Anielskiej została ufundowana przez Błażeja Kaima – człowieka olbrzymiej wiary. W XX w. w kaplicy celebrowano od czasu do czasu mszę św. W latach pięćdziesiątych proboszcz Słopnic – ks. Franciszek Ciekliński ze względu na rozległy obszar parafii, planował budowę nowego kościoła w osiedlu Woźniakówka. Jednak ówczesne władze komunistyczne nie wyraziły na to zgody. Zebrany wtedy materiał budowlany wykorzystano przy budowie szkoły. W 1972 roku udało się do niewielkiej kaplicy Matki Bożej Anielskiej dobudować prowizoryczny barak i rozpoczęto regularne odprawianie mszy św. Dwa lata później w 1974 r. z Częstochowy przywieziono obraz Matki Bożej Częstochowskiej, która została później obrana patronką nowej parafii. 3 maja 1979 r. rektorem kaplicy, której patronką została obrana również Matka Boża Częstochowska, został wyznaczony ks. Jan Orlof. Rektor kaplicy przeniósł się do Słopnic Górnych, dzięki czemu znalazł się bliżej mieszkańców wioski i bardzo szybko zorganizował we wspólnocie gorliwe życie religijne. Mieszkańcy Słopnic Górnych wysłali do władz komunistycznych petycję dotyczącą budowy kościoła w ich miejscowości. Władze zgodziły się na wzniesienie świątyni 8 września 1980 roku. Ks. bp Jerzy Ablewicz w następnym roku wydał akt erygujący nową parafię z datą 20 marca 1981 r. Rok później, 19 czerwca 1982 r. ks. bp Jerzy Ablewicz dokonał poświecenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słopnicach Górnych znajduje się w osiedlu Karczówka.Budowę nowego kościoła rozpoczęto 8 września 1981 roku. Nowa świątynię wybudowano według projektu Krzysztofa Biedy z Krakowa. Plan techniczny wykonali; Andrzej Zakrzewski i Rajmund Boenaisen. Kościół został zbudowany dzięki staraniom pierwszego proboszcza parafii Słopnice Górne – ks. Jana Orlofa oraz mieszkańców Słopnic Górnych. Dnia 2 grudnia 1984 roku ks. bp Jerzy Ablewicz poświęcił nowy kościół i dwa nowe dzwony: „Maryja” i „Stanisław”. Trzeci dzwon „Jan Chrzciciel” został ufundowany przez młodzież w późniejszym okresie. W 1992 roku dokończono budowę wieży kościelnej, a w 1996 roku wykonano marmurowe ołtarze, ambonę, chrzcielnicę oraz tabernakulum. Nowoczesna bryła kościoła jest przykładem współczesnej architektury sakralnej. Surowe wnętrze rozjaśnia światło wpadające przez mieniące się intensywnymi barwami witraże. W centralnej części ołtarza głównego znajduje się obraz Patronki kościoła – Matki Bożej Częstochowskiej, nad którym góruje wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego.
Obraz Patronki parafii został namalowany przez Marka Niedojadało z Tarnowa. Część Maryi w ołtarzu głównym oddają święci: Stanisław Kostka, Kinga, Jacek, Wojciech, którzy znajdują się po Jej lewej stronie oraz; Stanisław ze Szczepanowa, Jan z Dukli, Jadwiga Królowa Polski i Maksymilian Kolbe (znajdujący się po prawej stronie). Święci idealnie komponują się z Drogą Krzyżową i ołtarzami znajdującymi się w niszach, które bazują na skromnej kolorystyce trzech barw: bieli, czerni i brązu. Oryginalność malowideł na ścianie łączy prostotę tradycji chrześcijańskiej z nowoczesnym ujęciem artystycznym zbliżając tym samym współczesnego człowieka do jego Stwórcy.Poniżej wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej umieszczono pozłacane, pancerne tabernakulum. Tabernakulum stanowi nierozerwalną kompozycję siedmiu sakramentów świętych. Po bokach ołtarza głównego znajdują się nisze. Lewa zawiera malowaną grupę Chrztu Jezusa w Jordanie, przed którą umieszczono chrzcielnicę. W prawej niszy znajduje się obraz „Jezu, ufam Tobie”, poniżej którego widnieje wizerunek św. Faustyny.W świątyni znajdują się też skromne ołtarze boczne. Po prawej stronie od ołtarza głównego umieszczono Jana Pawła II, a obok obrazu miejsca najbardziej związane z Ojcem Świętym: Kraków i Rzym. Po lewej stronie – ołtarza ku czci św. Józefa.Obok znajduje się obraz poświęcony św. Pawłowi, a później tablica upamiętniająca o. Bogumiła Lubeckiego – nieżyjącego już rodaka, wieloletniego misjonarza pracującego w Brazylii. W kościele znajduje się też ołtarz poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, której płaskorzeźbę z Dzieciątkiem na rynku umieszczono w centralnej części. W zwiększeniu ołtarza mieści się obraz św. Andrzeja Apostoła będącego patronem kościoła w Słopnicach Dolnych, do którego przez wieki należeli mieszkańcy całych Słopnic. Na placu przy kościelnym, obok dróżki wiodącej na plebanię, znajduje się figura Chrystusa Frasobliwego, którą otacza zieleń. W bezpośredni sąsiedztwie kościoła ulokowano cmentarz założony i poświęcony w 1981 r. Na nim mieści się także niewielka kaplica cmentarna. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej obejmuje swym zasięgiem mieszkańców Słopnic Górnych (w sumie ok. 1200 katolików). W 2010r. zmarł ks. Antoni Węc, który od 1999r. był proboszczem parafii.

Obecne proboszczem parafii w Słopnicach Górnych jest ks. Stanisław Kumiega, który zarządza parafią od 2010 r.