boat

Witaj na stronie internetowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Słopnicach Górnych.

W skrócie o Parafii:

Powstanie: 20 marca 1981 roku wydzielono z parafii Słopnice, erygował abp Jerzy Ablewicz

Proboszcz: Ks. Stanisław Kumiega

Dekanat: limanowski

Dziekan: Ks. Prałat Dr Wiesław Piotrowski

Diecezja: tarnowska

Biskup Diecezjalny: Bp Andrzej Jeż

Liczba wiernych w parafii: 1370

Administarcyjny obszar: Słopnice Górne

Księgi metrykalne od: 1979 roku

Wydarzenia religijne w parafii

Złoty i Srebrny Jubileusz Kapłaństwa

19 sierpnia 2018 roku

Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystych obchodów Złotego Jubileuszu Kapłaństwa Ks. Jana Orlofa - pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła w Słopnicach Górnych oraz 25-lecia Kapłaństwa Karmelitów Bosych, Rodaków: O. Kazimierza Franczaka OCD oraz O. Fryderyka Jaworskiego OCD.

Film autorstwa Ks. Stanisława Kumiegi.Wprowadzenie relikwii św. Brata Alberta Chmielowskiego i św. Rafała Kalinowskiego

10 grudnia 2017 roku

W II niedziele adwentu,10 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii św. Brata Alberta Chmielowskiego i św. Rafała Kalinowskiego.

Przed Mszą św., dzieci i młodzież naszej parafii wystąpiły w inscenizacji o św. Bracie Albercie i św. Rafale Kalinowskim. W przedstawieniu zostały odtworzone dwie postacie; dwaj bracia Albertyni pochodzący z naszej parafii tj. Brat Roch -Andrzej Kęska (1867-1951) i Brat Jakub- Jan Kaim (1869-1928), którzy należeli do najbliższych współpracowników Brata Alberta. Ponadto Brata Jakuba odgrywał jego krewny Kamil Kaim.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Prowincjał Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej - O. Tadeusz Florek, rodak słopnicki. Wraz z Ojcem Prowincjałem Mszę św. koncelebrowali: O. Kazimierz Franczak OCD - z Czernej, rodak, O. Fryderyk Jaworski OCD - misjonarz w Afryce, rodak, O. Jonasz Sowiński, Paulin z Bachledówki k. Zakopanego, rodak, Ks. Stanisław Winiarski, kapelan ks. bpa Jacka Pyla i duszpasterz na Krymie, Ks. Henryk Osora, proboszcz z Librantowej, (pierwsza parafia w d. tarnowskiej pod wezwaniem św. Brata Alberta), oraz księża emeryci rezydujący w parafii: Ks. Jan Orlof, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła w Słopnicach Górnych, Ks. dr Stanisław Burzawa, emeryt.

Kazanie wygłosił Ks. mgr lic. Jerzy Kurcek, długoletni wicerektor i wykładowca WSD w Gródku Podolskim na Ukrainie, obecnie rezydent w Rzeszowie. Oto fragmenty kazania:

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu.

Historia zbawienia to historia konkretnych wydarzeń i konkretnych ludzi, to historia życia każdego z nas. Sam Bóg w Swojej Woli układa nasze życie; działa poprzez wydarzenia i osoby. Okoliczności życia, wydarzenia, spotkania z ludźmi, których stawia na drodze naszego życia, nie są dziełem przypadku, ale Słowem Boga do człowieka.

Doświadczenie Kościoła pokazuje na przykładach wielu świętych, że choć różne drogi życiowe prowadzą do świętości, dochodzi się do niej zawsze drogą krzyża, wyrzeczenia się siebie, miłości, miłosierdzia i służby. Wskazując na osoby różnych świętych Kościół ukazuje nam wzór postępowania w różnych sytuacjach życiowych, jak pisał św. Grzegorz Wielki, papież: "Życie świętych jest dla as żywą lekcją".

Dzisiaj, w naszej parafii szczególny dzień. Na zakończenie oku św. Alberta obchodzonego z okazji setnej rocznicy jego przejścia do nieba przeżywamy wprowadzenie relikwii św. Brata Chmielowskiego i św. Rafała Kalinowskiego oraz poświęcenia obrazu przedstawiającego postacie tych dwóch świętych. Łączenie obu postaci tych dwóch naszych świętych rodaków nie jest dziełem przypadku. Już za życia połączyła ich miłość do Ojczyzny, wyrażona udziałem w powstaniu styczniowym, za co obaj zapłacili wysoką cenę: Józef Kalinowski, późniejszy o. Rafał, dziesięcioletnią katorgą syberyjską, na którą mu zamieniono karę śmierci, Adam Chmielowski, późniejszy br. Albert, kalectwem. Potem połączyło ich życie zakonne, służba Bogu i bliźnim oraz głęboka przyjaźń, która przejawiała się we wzajemnych odwiedzinach, czy to w Czernej, gdzie o. Rafał był przeorem, czy to w Krakowie w przytulisku, co jest przedstawione na naszym obrazie. Obaj służyli ludziom: jeden zabiegając i dach nad głową i chleb dla bezdomnych, drugi zwłaszcza w konfesjonale. Obaj byli przekonani, że źródłem miłości jest Bóg, a miłość bliźniego wypływa z miłości do Boga i jest jej owocem.

Obaj żyli na przełomie XIX i XX w. w niezwykłych czasach; były to czasy wielu wybitnych postaci i świętych. Józef Kalinowski był 10 lat starszy od Adama Chmielowskiego i zmarł 9 lat wcześniej, Albert kanonizowany w 1989, Rafał dwa lata później.

Szczególnie wiele zawdzięczał Br. Albert spotkaniom z Rafałem Kalinowskim. To dzięki niemu poznał wielką duchowość św. Jana od Krzyża. Pisma tego świętego towarzyszyły mu wszędzie, wiele tekstów sam tłumaczył, zwłaszcza tzw. Ostrożności św. Jana od K. Przez długi czas uważał, że one wystarczą za całą regułę, jak pisał: "od zachowania tych reguł duchowych wszystko zależy". To wszystko co Jan od K. nazywa nocą w życiu wiary tłumaczyło mu jego własne doświadczenia. I tak nie można zrozumieć Br. Alberta bez świętych: Jana od Krzyża, Teresy do Jezusa, Ignacego Loyoli oraz Wincentego a Paulo. Święci rodzą świętych. Widzimy to również na przykładzie naszych świętych. Rafał, jeszcze jako Józef Kalinowski, był wychowawcą Augusta Czartoryskiego - salezjanina beatyfikowanego w 2004 r. Brat Albert kształtował duchowość Bernardyny Jabłońskiej, którą Jan Paweł I beatyfikował 30 lat temu w Zakopanem. Wpatrując się w świętych Alberta i Rafała warto podkreślić, ze ich miłość do ojczyzny, patriotyzm nie miały w sobie nic z nacjonalizmu. Rafał był uważany za Apostoła jedności. Interesował się wszystkim, co mogło zbliżyć prawosławie z katolicyzmem, w Maryi widział Tę, która prowadzi do prawdziwej jedności serc wszystkich chrześcijan. Wiemy również o przyjaźni Brata Alberta metropolitą greckokatolickim Andrzejem Szeptyckim, którego poprosił o rekolekcje w schronisku dla Braci na Kazimierzu. To Szeptycki namawiał Br. Alberta, aby skończył obraz Ecce Homo, który potem znajdował się w zbiorach metropolity. W swoich wspomnieniach Szeptycki tak charakteryzuje Br. Alberta: "Był on olbrzymem w porównaniu z nami.

Jego życie musiało być b. czystym, kiedy jego dusza, jego umysł mógł być tak wiernym odbiciem Chrystusowej nauki. Ta dusza dziwnie była daleką od wszystkiego, co można nazwać wykrętem, udawaniem, fałszem, czy nieprawdą, była dziwnie szczerą - jak złoto. Prawie bym powiedział: przezroczystą. Można w nim było wszystko zobaczyć. On nic nie krył, nic nie zasłaniał, chyba cnoty swoje. Był takim artystą w swych pojęciach, że był i wielkim artystą w swym życiu. Jego cnota tak stała się jego naturą, że w niej nie spostrzegało się długoletniej pracy - tak jak w b. wielkich arcydziełach sztuki artyzm jest ukryty pod prostotą i naturalnością, w której nikt nie domyśla się olbrzymiej pracy i olbrzymiego talentu. Brat A. szedł drogami tak niezwykłymi, że każdy musiał powiedzieć sobie - patrząc na jego robotę: tymi drogami tylko Duch Boży może człowieka prowadzić." W encyklice "Deus caritas est" pp B XVI zachęcał: "Patrzmy na świętych, bo oni są prawdziwymi nosicielami światła w historii." Przyjaźń ze świętymi, poznawanie ich biografii, cześć oddawana relikwiom, prośba o wstawiennictwo i opiekę stanowią zachętę do naśladowania, jak śpiewamy w prefacji mszalnej: "Przykład świętych nas pobudza, a ich wstawiennictwo nas wspomaga."

Podczas beatyfikacji Br. Alberta i Rafała Kalinowskiego papież JP II mówił: "Obie te wspaniałe postacie zawsze były mi duchowo b. bliskie. Zawsze ukazywały drogę do tej świętości, która jest powołaniem każdego w Jezusie Chrystusie. Oto dwaj uczniowie Boskiego Mistrza, którzy w pełni odkryli na drogach swego ziemskiego pielgrzymowania miłość Chrystusa i którzy w tej miłości wytrwali. Świętość bowiem polega na miłości Świętość jest szczególnym podobieństwem do Chrystusa, Jest podobieństwem przez miłość. Poprzez miłość trwamy w Chrystusie, tak jak On sam poprzez miłość trwa w Ojcu. Ojciec Rafał i Brat Albert osiągnęli szczyty świętości na drodze miłości. Nie ma innej drogi. Amen.

We Mszy św. obok licznie zebranych wiernych, uczestniczyły siostry Albertynki z Krakowa, które przekazały dla naszej parafii relikwie św. Brata Alberta: S. Katarzyna Habrat, Wikaria Generalna sióstr Albertynek i s. Boguchwała Gibas . Relikwie św. Rafała Kalinowskiego przekazał dla naszej parafii nasz rodak O. Kazimierz Franczak OCD z Czernej, wieloletni przeor tego klasztoru. Obraz świętych, Brata Alberta i Rafała Kalinowskiego namalowała nasza parafianka Barbara Wardęga, a który poświecił Ojciec Prowincjał. Relikwie świętych zostały umieszczone w specjalnych relikwiarach pod obrazem. Po Mszy św. ustawiła się długa kolejka wiernych do ucałowania relikwii przy śpiewie parafialnej scholii.Jubileusz 35-lecia powstania Parafii

14 sierpnia 2016 roku

Krótka historia parafii

20 marca 1981 r., ówczesny Ks. Biskup Ordynariusz Jerzy Ablewicz erygował nową parafię w Słopnicach Górnych p. w. NMP Częstochowskiej. Wyodrębniła się ona ze słopniczańskiej wspólnoty pw. św. Andrzeja Ap.

U podstaw powstania parafii byli tutejsi mieszkańcy, ludzie wielkiej wiary, żyjący na przełomie XIX i XX w. Jednym z nich był Błażej Kaim, gorliwy apostoł III zakonu św. Franciszka, duchowy przewodnik wśród miejscowej ludności, oddany bez reszty Bogu i Kościołowi. To on zbudował kaplicę Matki Bożej Anielskiej w os. Piechoty w 1894 r., gdzie odtąd wierni gromadzili się przy niej na nabożeństwa. Syn Błażeja, Mikołaj Kaim, kontynuował dzieło swojego ojca, prowadził nabożeństwa Drogi Krzyżowej i modlitwy, zwłaszcza o urodzaje i błogosławieństwo w zasiewach i zbiorach, organizował pielgrzymki do miejsc świętych.

Już w połowie lat 50 tych XX w. podejmowano próby budowy kościoła w Słopnicach Górnych, zrobiono nawet część fundamentów i gromadzono drzewo, ale szalejący reżim stalinowski nie pozwolił kontynuować tego szlachetnego dzieła.

Pod koniec lat 70-tych przy kaplicy Matki Bożej Anielskiej, zaczęły być odprawiane Msze św. przez kapłanów ze Słopnic Dolnych.

Potem kaplicę zastąpił nowy kościół. Wierni wraz z ks. Janem Orlofem, pierwszym proboszczem, budo¬wali ten kościół w latach 1981-1984 r. z wielką ofiarnością i właściwą sobie zaradnością. Za proboszcza śp. ks. Michała Smolika kontynuowali swoje dzieło, a później przez 11 lat wraz z proboszczem śp. Ks. Antoniem Węcem włożyli wiele pracy przy wystroju tej świątyni.

Uroczystości jubileuszowe

Do Jubileuszu 35 -lecia powstania parafii, przygotowywaliśmy się również duchowo poprzez triduum, które przeprowadził ks. Jan Orlof, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła. Na zakończenie miała miejsce procesja różańcowa z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej z kościoła do kaplicy w osiedlu Piechoty.

14 sierpnia 2016 r. był dla naszej parafii dniem szczególnej wdzięczności. W tym dniu, pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji, Biskupa Andrzeja Jeża, w czasie Eucharystii dziękowaliśmy Panu Bogu za wszystkich mieszkańców Słopnic Górnych, żyjących i zmarłych, którzy sercem i duszą i ciałem byli całkowicie oddani budowie kościoła i tworzeniu nowej parafii.

Za wybudowanie kościoła i tworzenie żywej wspólnoty wiary dziękował ludziom bp Andrzej Jeż. – Proszę was, abyście mimo tej ogromnej pracy wielu pokoleń nie usiedli „na laurach” i nie zaprzestali pracować nad sobą. Ostatecznie chodzi o to, by wznosić żywy Kościół, żywą wspólnotę wiary, nadziei i miłości – apelował do wiernych biskup i dodał: Obyście nadal byli Bożymi szaleńcami, którzy pracą nad sobą zdobywają królestwo niebieskie.

Wraz z Biskupem koncelebrowało Mszę św. 10 księży rodaków, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła ks. Jan Orlof, dziekan z Limanowej i obecny proboszcz. W uroczystości wzięło udział kilka sióstr zakonnych, pochodzących z parafii i wielka rzesza wiernych, ponad 1000 osób. Liturgię Mszy św. wzbogacały śpiewy naszej scholii i występ parafialnej orkiestry dętej podczas procesji eucharystycznej.

Przed samą uroczystością, przy kaplicy Matki Bożej Anielskiej miało miejsce odsłonięcie pamiątkowej tablicy przez Biskupa Andrzeja Jeża wraz z wójtem Gminy Słopnice Adamem Sołtysem i kapłanami ks. Janem Orlofem i ks. Stanisławem Kumiegą. Tablicę tę, na której jest spisana historia powstania parafii, ufundowała Gmina Słopnice, za co nasza parafia składa serdeczne podziękowanie na ręce Pana Wójta. Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy jak i po zakończeniu Mszy św. śpiewał i grał w pięknych strojach góralskich zespół ludowy "Słopniczanie".  Prymicje O. Jonasza Sowińskiego, paulina

  31 maja 2015 roku

  31 maja 2015 r. w naszej parafii odbyły sie Prymicje O. Jonasza Sowińskiego, którego mama pochodzi z naszej parafii. Ojciec Jonasz od początku pobytu w seminarium często nas odwiedzał, czuje się bardzo związany z rodzinną parafią swej mamy. Ojciec Prymicjanta pochodzi ze Śląska z Gliwic.

  Prymicjant przyjechał do kościoła w asyście rowerzystów i banderii koni. Mszę św. Prymicyjną O. Jonasz odprawił w asyście licznie przybyłych Ojców i Braci Paulinów. Kazanie prymicyjne wygłosił O. Samuel Karwacki, duchowny ojciec Prymicjanta z Seminarium. Podczas Prymicji grała i śpiewała nasza schola parafialna oraz Zespół Ludowy "Słopniczanie".   Wizytacja kanoniczna w parafii

   24 - 25 maja 2014 roku

   Wizytację kanoniczną w naszej parafii, w dniach 24-25 maja 2014 r, przeprowadził Ks. Bp Stanisław Salaterski, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Wcześniej miała miejsce wizytacja katechetyczna w szkole w poszczególnych klasach. Na rozpoczęcie wizytacji 24 maja ks. Biskup odprawił Mszę św. koncelebrowana wraz z kapłanami z dekanatu i rodakami(w sumie 15), podczas której udzielił 35 osobom sakramentu Bierzmowania.

   W ramach wizytacji odbyło sie spotkanie ze służba liturgiczna, scholą i Dziewczęcą Służbą Maryjną oraz z Radą Parafialną. Ks. Biskup odwiedził także w domach chorych, m.in. chorego Marcinka.

   Na zakończenie wizytacji podczas Mszy św. dzieci i młodzież z naszej parafii przekazały różańce (100 sztuk) oraz ornat na misje, dla rodaka O. Fryderyka Jaworskiego pracującego w Afryce.

   Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II

   19 - 20 listopada 2013 roku

   Do powyższej uroczystości przygotowywaliśmy się przez liczny udział w nabożeństwach różańcowych, nowennę i rekolekcje , które prowadził Ks. Jerzy Kurcek z Rzeszowa, wieloletni wicerektor i profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie. Wierni pospieszyli także z pomocą materialną jako czyn miłosierdzia, dla wielodzietnej rodziny poszkodowanej podczas pożaru domu. Domy w całej parafii i droga od kościoła do granicy parafii, aż do końca osiedla Liski zostały pięknie udekorowane.

   W dniu 19 listopada o godz. 17.00 powitaliśmy Obraz i święte relikwie od parafii Stara Wieś. Uroczystościom przewodniczył ks. infułat Zdzisław Sadko z Bochni. Mszę św. koncelebrowało ponad 20 kapłanów, w tym rodacy, a także Ks. Prałat Jan Piotrowski z Nowego Sącza (obecnie Biskup Kielecki).Ks. Prałat Jan Franczak ofiarował z tej okazji piękny pozłacany mszalny kielich. W Uroczystościach, w ciągu tych dwóch dni wzięła udział liczna rzesza wiernych, w tym dzieci i młodzież: służba liturgiczna, Dziewczęca Służba Maryjna, schola parafialna, strażacy.

   W drugi dzień peregrynacji, dzieci z naszej szkoły podstawowej im Jana Pawła II uczestniczyły we Mszy św. specjalnie dla całej szkoły.. W programie miała miejsce również Msza św. z udziałem młodych matek z dziećmi, a po Mszy św. błogosławieństwo dzieci. Pomiędzy nabożeństwami gromadzili sie wierni z poszczególnych osiedli na prywatna adorację. O godz.23.00 adoracje prowadziła młodzież do północy. Obraz i relikwie pożegnaliśmy na drugi dzień 20 listopada i przekazaliśmy do parafii w Słopnicach Dolnych.

   W kronice diecezjalnej, która wędrowała od parafii do parafii z okazji peregrynacji zamieściliśmy słowa Ks. prof. Józefa Tischnera, wybitnego filozofa i kapłana. Ks. Tischner kiedy ciężko chorował, przy swoim łóżku miał obrazek Jezusa Miłosiernego i różaniec. w swoim ostatnim tekście napisanym z okazji kanonizacji siostry Faustyny "Maleńkość i jej mocarz" pisał tak: "Siostra Faustyna stawia wyzwanie nie łatwe, zrozumieć Boga w Jego Miłosierdziu, zrozumieć człowieka jako istotę ,której potrzebne jest miłosierdzie. Droga mocarza do człowieka wiedzie poprzez jego maleńkość."I kończy swój tekst jakby testamentem:" wiara św. Faustyny jest wyzwaniem dla współczesnego człowieka. W jakim sensie? Dzisiejszy człowiek jest pochłonięty wola mocy, jego idea życiową jest panowanie nad światem i innym człowiekiem. Z dzienniczka płynie inne przesłanie: bardziej niż czegokolwiek człowiek potrzebuje miłosierdzia."


    Historia parafii

    Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego historię parafii, autorstwa Ks. Stanisława Kumiega:    Pierwszy kościół w Słopnicach został wzniesiony najprawdopodobniej w 1337 roku, choć nie ma oryginalnych dokumentów, które z całą pewnością potwierdziłyby ów fakt. Z całą pewnością można jednak przyjąć, że pierwszy kościół w wiosce, którego patronem został św. Andrzej Apostoł, został wzniesiony w XIV wieku. W XVIII w. drewniany kościół w Słopnicach był już bardzo zniszczony, dlatego postanowiono wznieść nową świątynię. Budowniczym nowego kościoła był ks. Jan Zwiernikiewicz. Nowy drewniany kościół wzniesiony w latach 1774-1776 służył przez kolejne wieki mieszkańcom całych Słopnice. Słopnice to jednak miejscowość bardzo rozległa, dlatego m.in. w przysiółku Piechoty (Sołectwo Słopnice Górne) w XIX w. wzniesiono kaplicę, w której gromadzili się na modlitwie mieszkańcy Zarąbek- dzisiejszych Słopnic Górnych.

    Niewielka drewniana kaplica pw. Matki Bożej Anielskiej została ufundowana przez Błażeja Kaima – człowieka olbrzymiej wiary. W XX w. w kaplicy celebrowano od czasu do czasu mszę św. W latach pięćdziesiątych proboszcz Słopnic – ks. Franciszek Ciekliński ze względu na rozległy obszar parafii, planował budowę nowego kościoła w osiedlu Woźniakówka. Jednak ówczesne władze komunistyczne nie wyraziły na to zgody. Zebrany wtedy materiał budowlany wykorzystano przy budowie szkoły. W 1972 roku udało się do niewielkiej kaplicy Matki Bożej Anielskiej dobudować prowizoryczny barak i rozpoczęto regularne odprawianie mszy św. Dwa lata później w 1974 r. z Częstochowy przywieziono obraz Matki Bożej Częstochowskiej, która została później obrana patronką nowej parafii. 3 maja 1979 r. rektorem kaplicy, której patronką została obrana również Matka Boża Częstochowska, został wyznaczony ks. Jan Orlof. Rektor kaplicy przeniósł się do Słopnic Górnych, dzięki czemu znalazł się bliżej mieszkańców wioski i bardzo szybko zorganizował we wspólnocie gorliwe życie religijne. Mieszkańcy Słopnic Górnych wysłali do władz komunistycznych petycję dotyczącą budowy kościoła w ich miejscowości. Władze zgodziły się na wzniesienie świątyni 8 września 1980 roku. Ks. bp Jerzy Ablewicz w następnym roku wydał akt erygujący nową parafię z datą 20 marca 1981 r. Rok później, 19 czerwca 1982 r. ks. bp Jerzy Ablewicz dokonał poświecenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słopnicach Górnych znajduje się w osiedlu Karczówka.

    Budowę nowego kościoła rozpoczęto 8 września 1981 roku. Nowa świątynię wybudowano według projektu Krzysztofa Biedy z Krakowa. Plan techniczny wykonali; Andrzej Zakrzewski i Rajmund Boenaisen. Kościół został zbudowany dzięki staraniom pierwszego proboszcza parafii Słopnice Górne – ks. Jana Orlofa oraz mieszkańców Słopnic Górnych. Dnia 2 grudnia 1984 roku ks. bp Jerzy Ablewicz poświęcił nowy kościół i dwa nowe dzwony: „Maryja” i „Stanisław”. Trzeci dzwon „Jan Chrzciciel” został ufundowany przez młodzież w późniejszym okresie. W 1992 roku dokończono budowę wieży kościelnej, a w 1996 roku wykonano marmurowe ołtarze, ambonę, chrzcielnicę oraz tabernakulum. Nowoczesna bryła kościoła jest przykładem współczesnej architektury sakralnej. Surowe wnętrze rozjaśnia światło wpadające przez mieniące się intensywnymi barwami witraże. W centralnej części ołtarza głównego znajduje się obraz Patronki kościoła – Matki Bożej Częstochowskiej, nad którym góruje wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego.

    Obraz Patronki parafii został namalowany przez Marka Niedojadało z Tarnowa. Część Maryi w ołtarzu głównym oddają święci: Stanisław Kostka, Kinga, Jacek, Wojciech, którzy znajdują się po Jej lewej stronie oraz; Stanisław ze Szczepanowa, Jan z Dukli, Jadwiga Królowa Polski i Maksymilian Kolbe (znajdujący się po prawej stronie). Święci idealnie komponują się z Drogą Krzyżową i ołtarzami znajdującymi się w niszach, które bazują na skromnej kolorystyce trzech barw: bieli, czerni i brązu. Oryginalność malowideł na ścianie łączy prostotę tradycji chrześcijańskiej z nowoczesnym ujęciem artystycznym zbliżając tym samym współczesnego człowieka do jego Stwórcy.

    Poniżej wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej umieszczono pozłacane, pancerne tabernakulum. Tabernakulum stanowi nierozerwalną kompozycję siedmiu sakramentów świętych. Po bokach ołtarza głównego znajdują się nisze. Lewa zawiera malowaną grupę Chrztu Jezusa w Jordanie, przed którą umieszczono chrzcielnicę. W prawej niszy znajduje się obraz „Jezu, ufam Tobie”, poniżej którego widnieje wizerunek św. Faustyny.

    W świątyni znajdują się też skromne ołtarze boczne. Po prawej stronie od ołtarza głównego umieszczono Jana Pawła II, a obok obrazu miejsca najbardziej związane z Ojcem Świętym: Kraków i Rzym. Po lewej stronie – ołtarza ku czci św. Józefa.

    Obok znajduje się obraz poświęcony św. Pawłowi, a później tablica upamiętniająca o. Bogumiła Lubeckiego – nieżyjącego już rodaka, wieloletniego misjonarza pracującego w Brazylii. W kościele znajduje się też ołtarz poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, której płaskorzeźbę z Dzieciątkiem na rynku umieszczono w centralnej części. W zwiększeniu ołtarza mieści się obraz św. Andrzeja Apostoła będącego patronem kościoła w Słopnicach Dolnych, do którego przez wieki należeli mieszkańcy całych Słopnic. Na placu przy kościelnym, obok dróżki wiodącej na plebanię, znajduje się figura Chrystusa Frasobliwego, którą otacza zieleń. W bezpośredni sąsiedztwie kościoła ulokowano cmentarz założony i poświęcony w 1981 r. Na nim mieści się także niewielka kaplica cmentarna. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej obejmuje swym zasięgiem mieszkańców Słopnic Górnych (w sumie ok. 1200 katolików). W 2010r. zmarł ks. Antoni Węc, który od 1999r. był proboszczem parafii.

    Obecne proboszczem parafii w Słopnicach Górnych jest ks. Stanisław Kumiega, który zarządza parafią od 2010 r.

    Drewniana kaplica pw. Matki Bożej Anielskiej
    Drewniana kaplica pw. Matki Bożej Anielskiej


    Harmonogram Mszy Świętych i nabożeństw

    Niedzielne Msze Święte: 7.00, 10.00, 15.00

    Msze Święte w dni powszednie: maj: 18.00 wraz z nabożerństwem majowym, październik: 17.00 wraz z nabożeństwem różancowym, pozostałe miesiące: 7.00

    Odpust Parafialny: niedziela przed 26 sierpnia lub 26 sierpnia jeśli wypada niedziela

    Ostatnia aktualizacja: marzec 2018 roku

    Galeria zdjęć

    Panorama Słopnic Górnych

     Kościół z zewnątrz

      Wnętrze kościoła

       Filmy

       Wydarzenia religijne w parafii w latach 2010 - 2017       Panorama Parafii Słopnice Górne       Orszak Mędrców 2018       Prace remontowe przy kościele       Święci Brat Albert i Rafał Kalinowski       Brazzaville. Chrzest i Komunia Święta.       Misjonarz męczennik       Republika Konga       Wizyta w Dolisie       Wizyta w Kimongo       Z Brazza do Gambomy i Oyo       Duchowni rodacy

       Kapłani żyjący pochodzący ze Słopnic Górnych:

       Siotry zakonne żyjące pochodzące ze Słopnic Górnych:       Grupy Parafialne

       Służbia Liturgiczna Ołtarza
       Dziewczęca Służba Maryjna

        Schola Parafialna        Orkiestra Parafialna        Caritas Parafialny        Kontakt

        Kacelaria Parafialna

        Czynna codziennie po każdej mszy świętej. Narzeczeni po uprzednim umówieniu.

             Słopnice Górne 849, 34-615 Słopnice

            18-33-48-295